Revision, skatte- og regnskabsmæssig assistance

I Revision Faaborg betjener vi virksomheder og selskaber med revision og regnskabsudarbejdelse, bogføring, budgettering, skat og moms, samt anden rådgivning. Vi hjælper også med selvangivelser for private.

Revision og udarbejdelse af regnskab

Regnskab og revision er et af vores hovedarbejdsområder. Vi udfører revision og udarbejder årsrapporter i forbindelse med kvalitetssikring, hvilket sikrer en høj grad af sikkerhed i vort arbejde.

Skat, moms og afgifter

Vi holder os løbende orienteret om ændringer indenfor lovgivningen, og kan effektivt hjælpe dig med alt indenfor skat, moms og afgiftsforhold.

Budgetlægning

Vi vil gerne hjælpe med budgetlægning og opfølgning, så du løbende kan træffe de rette beslutninger, der sikrer din virksomheds økonomiske fremtid.

Virksomhedsstart

Vi kan hjælpe med rådgivning og registrering i forbindelse med start af virksomhed for både selskaber, enkeltmandvirksomhed og andre virksomhedsformer.
Vi yder også hjælp og rådgivning ved overgang til efterløn, pension og ved ophør med virksomhed.

Erhvervsservice og administrativ hjælp

Vi hjælper dig, hvis du ønsker vi skal varetage én eller flere af de administrative opgaver i din virksomhed. Det kan være lønadministration og bilagsregistrering samt afregning af skatter og moms. Arbejdet kan udføres hos os eller i din virksomhed..

Generationsskifte og dødsbobeskatning

Vi kan være behjælpelig ved planlægning af generationsskifte ved succession, såvel som ved beskatning. Vi er er også behjælpelig med opgørelser i forbindelse med dødsfald.