Arbejdsområder

Revision og Regnskab

Revision Faaborg foretager alle former for bogføring for små og mellemstore virksomheder herunder momsregnskab samt indberetninger til skat.

Vi udarbejder måneds-, kvartals- eller ½ års balancer med sammenligningstal fra året før således, at man løbende har et overblik over den aktuelle situation for virksomheden.
Vi udfører revision i mindre og mellemstore selskaber. Årsrapporter udarbejdes for såvel selskaber som personligt ejede virksomheder.

Vor gennemgang foretages i henhold til gældende regnskabs- og revisionsstandarder. Vi arbejder målrettet og effektivt .

Bogføring

Vi foretager kontering, afstemning indtastning, bogføring, lønindberetning for kunder og assisterer med afregning overfor offentlige myndigheder.

Vi hjælper kunden med valg af den mest optimale opbygning og tilrettelæggelse af bogholderiet ud fra den enkelte kundes ønske og behov. Vi lægger vægt på at kunden i videst mulig omfang, selv laver de bogholderiopgaver, som kunden har ønske om og mulighed for.

Skat

Vi hjælper med opgørelse af skattepligtig indkomst og indberetning af selvangivelse, for såvel selskaber som privatpersoner. Der udarbejdes kapitalforklaring eller indkomst- og formueopgørelse efter behov.

Generationsskifte

Vi yder rådgivning i forbindelse med gennemførsel af generationsskifte. Vi rådgiver om de forskellige muligheder og modeller, der findes, så vi sammen kan finde den optimale løsning.

Selskabsstiftelse

Virksomheden kan få hjælp, hvis udviklingen medfører, at det kan være en fordel at omdanne virksomheden til et selskab. Der er mange muligheder i forbindelse med en virksomheds omstrukturering. Vi er behjælpelig med de beregninger der måtte være brug for i den forbindelse.

Moms og afgifter

Vi udfører assistance med opgørelse og indberetning af moms. Vi hjælper gerne med moms- og afgiftsspørgsmål, det kan være i forbindelse med den løbende bogføring eller spørgsmål om specifikke emner.

Start af virksomhed

Vi yder rådgivning i forbindelse med start af virksomhed, valg af virksomhedsform, etablering af bogholderi m.v.

Budget

Har virksomheden brug for et budget udarbejder og opstiller vi dem i samarbejde med dig. Udvikling og indarbejdelse af handlingsplaner drøftes med dig.

Finansiering

Vi yder assistance til dig i forhold til banker, realkreditinstitutter og andre finansielle rådgivere. Vi deltager i møder med kreditinstitutterne, hvis du ønsker det.